WERKWIJZE

Van uitzoomen naar inzoomen

Trendanalist Christine Boland is in staat om uit een veelheid aan informatie relevante stromingen te destilleren. Van daaruit bepalen bedrijven hun beleid en worden producten en diensten gevormd. Haar werkwijze kenmerkt zich door een bijzondere,effectieve aanpak: van uitzoomen naar inzoomen. Door eerst uit te zoomen op macroniveau en vervolgens in te zoomen tot op productniveau en de winkelvloer. Door thema’s te clusteren brengt Christine een relevante samenhang in de thema’s aan.

What’s happening?

De eerste stap in het proces is het vaststellen van consumenten drijfveren door het wereldnieuws te filteren. What’s happening in the World? Wat is het effect daarvan op de consument? Als je weet wat er in de wereld gebeurt en hoe dat mensen beïnvloedt, kun je een doorvertaling maken naar maatschappelijke trends, mode trends, retail trends en consumenten trends in het algemeen. En producten die hier op anticiperen. Zo komt Christine uiteindelijk tot haar eigen ‘vormentaal’, een woord dat de lading in haar optiek beter dekt dan trends. Deze vormentaal is ook vastgelegd in de door Christine samengestelde digitale trendboeken .

Werkveld

Christine Boland werkt voor uiteenlopende klantengroepen: van MKB tot multinationals en overheden. De trendwatcher kan makkelijk schakelen tussen die verschillende doelgroepen doordat ze meerdere talen spreekt. Altijd vanuit een perspectief waarin ze mensen mee kan nemen in het verhaal. Zij verdiept zich eerst in de doelgroep en past de boodschap daar op aan. “Ik probeer het publiek iets mee te geven door dingen in een bepaalde context plaatsen. Zonder slecht nieuws te omzeilen, wil ik mensen met een positief gevoel van richting de zaal uit laten gaan”, zo luidt Christines filosofie.

Contactgegevens

Christine Boland Trends & Mindsets

Victorieplein 27 III
1079 KM AMSTERDAM
Nederland
 
+31 (0) 630 253 580 
hester@christineboland.nl
www.christineboland.nl